22 август 2013

***

Дори вятърът 
не може
да угаси слънцето.
Покаян, 
коленичи надвечер
и се моли.
Август е.


Facebook