10 юни 2009

Власт

Светкавица - змия
пропъпли по небето,
разтвори няма паст
и твоят облак падна.

И капките ти пръснаха,
във светлини изгряха.
Тогаз -
светът ми свърши.

Очите ми изгряха,
в ръцете ми се пръснаха
и сграбчиха оная власт,
неуловима на небето,

попаднала в душата,
една светкавица - змия,
полюби в мен детето.
О, да, това е власт!

Facebook

2 коментара: