11 септември 2009

Едно

Монтирах колела на глупостта си и стигнах ... твърде далечe!..

Facebook

1 коментар: