27 март 2014

Тричането на българския избирател


Тричането на българския избирател върви с пълна пара под стреснатия, трогнат и очарован поглед на самия избирател...

(To be continued. All rights reserved)

Facebook

Няма коментари:

Публикуване на коментар