31 декември 2013

* * *

... И когато остане само минута,
отворете малкото чекмедже 
на изминалото,
потърсете детското пръстенче 
с калинка отгоре
и го помолете
за обич.
После разплетете косите си
и ги наречете
за волност.
Помълчете.
Прекрачете...

Facebook

Няма коментари:

Публикуване на коментар