16 април 2009

Виж това: Призив за отмяна на "мажоритарния елемент"

... Приетият в сегашния му вид т.н. "мажоритарен елемент“ в избирателния закон грубо нарушава политическите и гражданските права на българските граждани. Това е мнението на екипа на електронното издание Mediapool, който заедно с Института за маркетинг и социални изследвания MBMD и Българския хелзинкски комитет смята за свой публичен дълг да даде гласност на поредния груб опит за подмяна на демократичните принципи и за манипулация на политическия процес.

... Приетите разпоредби за избор на 31 мажоритарни депутати грубо нарушават конституционно гарантираните права на гражданите. Освен това те са пряко и тежко нарушение на гражданските и политическите права на хората у нас, права, които България е длъжна да спазва по силата на конституцията и на участието си основополагащи договори по правата на човека като Международния пакт за гражданските и политическите права (МПГПП) и Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи (ЕКПЧОС).

... Този призив е отворен за всички, които искат да се присъединят към него и молим да го потвърдят на следните телефони за контакт...


Този призив е публикуван от Mediapool.bg
Facebook

Няма коментари:

Публикуване на коментар