29 септември 2009

Минисапунки - 15

"Срамота" вместо грамота бе връчена днес на кмета на Варна Кирил Йорданов. Тя е издадена от "Програма достъп до информация" в категорията "Институция, която не изпълнява задълженията си по Закона за достъп до обществена информация и грубо нарушава правата на гражданите по ЗДОИ". Причината е, че общината отказала да предостави важна за обществото информация с мотива, че исканите данни не са свързани с обществения живот.

А става дума за ... ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН на най-добрия град за живеене... Кметът отговорил на искащите достъп до него, че Планът не е от обществен интерес, а засягал лични интереси - на собствениците на имоти...

Да се смееш ли, да плачеш ли? И само това да беше!..

Апропо, как са го открили изобщо кмета?...

Неее, стига толкова - трябва да има мандатност и за кметовете!

Още тук

Facebook

Няма коментари:

Публикуване на коментар