10 март 2009

Ако

Ако СДС и ДСБ са заедно? Ако заедно светът е чудесен? Ако чудесното е синьо? Ако синьото е свежо? Ако свежото е възможно? Ако възможното е по-добро от status quo? Ако status quo е обречено? Ако обреченото е минало? Ако миналото е антоним на бъдеще? Ако бъдещето е скоро?

Значи ние сме сини, свежи и възможни!

Другото е надмогване. Надмогването е усилие. Усилието е избор.

Направи своя избор!
Стани усилие!
За да сме заедно!

П.С. Ако питаш кои сме ние? Почни отначало!
Facebook

Няма коментари:

Публикуване на коментар